1
1 1 1 1 1 1 1 1

Výrobní a skladovací plochy Kuřim

VÝROBNÍ A SKLADOVACÍ PLOCHY V BLÍZKOSTI BRNA


Společnost vysoutěžila odkup pozemků od města Brna v zajímavé průmyslové lokalitě na okraji města Kuřimi ve veřejné soutěži. Následně došlo k přeparcelování pozemků a částečné změně územního plánu. Na pozemcích společnost vybudovala inženýrské sítě – vodovod, plynovod, dešťovou a splaškovou kanalizaci a páteřní komunikaci.
Všechny pozemky jsou prodány a na pozemcích již stojí nebo se staví průmyslové haly.
Byl úspěšně dokončen projekt průmyslové zóny, který přispěje k rozvoji regionu.