1
2 3 3 3 3

Byty Triangl Tower

BYDLENÍ V CENTRU MĚSTA


Jedná se o nový zajímavý projekt naší společnosti.
Dnešní podoba této části ulice Lidické, tedy většina domů naproti nedávno zrekonstruovanému městskému parku Lužánky, se “zapomněla“ ve vesnickém charakteru výstavby menších stavení s dvorky, poplatných devatenáctému a první polovině dvacátého století. Dnes už Brno žije jinak, předměstský charakter uliční výstavby se přenesl mnohem dále od centra, to je přirozený vývoj města.
Navrhovaná stavba Triangl Tower je klasickým městským bytovým domem. Hlavní stavba je tvořena třemi štíhlými věžemi určenými k bydlení, přisazenými svými zády ke společnému výtahovému jádru. V půdorysu tvoří písmeno Y. Každá ze tří věží má jinou výšku a jiný počet podlaží.
V současné době máme již 56 souhlasných stanovisek dotčených orgánů k dokumentaci pro územní řízení. Mezi nimi například důležitá souhlasná vyjádření:
Magistrátu města Brna odboru životního prostředí, vodního a lesního hospodářství, dopravy a investičního odboru,
Úřadu městské části Brno – střed odboru životního prostředí, kanceláře starosty
Krajského úřadu JMK odboru životního prostředí,
Veřejné zeleně města Brna,
Krajské hygienické stanice,
Hasičské záchranné služby,
Policie ČR, Městské Policie,
Brněnských komunikací,
správců sítí a dalších.